Program Gabinet Stomatologiczny dla Windows

Kontakt

tel. 601 472 783

Wystawianie e-recepty

 • Program Gabinet Stomatologiczny został zintegrowany z aplikacją gabinet.gov.pl, która umożliwia wystawianie e-recept.
 • Aby rozpocząć wystawianie recepty, musimy wybrać pacjenta, a następnie nacisnąć przycisk e-Recepta, aby przejść na portal.
 • Program oferuje również automatyczne logowanie do portalu.
 • Menu kontekstowe dostępnie pod prawym klawiszem myszy pomaga wpisaś dane pacjenta (np. PESEL).
 • Instrukcja gabinet.gov.pl
 • Film instruktażowy gabinet.gov.pl - wystawianie i drukowanie eRecepty
 • Masz pytania !

  Zadzwoń lub wyślij pytanie
  tel. 601 472 783

  Jak zmówić ?

  Wypełnij formularz

  Copyright (c) gabinet2.pl 1996-2022